VDB - Ngân hàng Phát Triển Việt Nam

Trụ sở chính: 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
  • Hotline: (84-24) 3736 5659 - Số Fax: (84-24) 3736 5672
  • Mã ngân hàng: đang cập nhật
  • Website: http://www.vdb.gov.vn/

Giới thiệu

Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) được thành lập ngày 19/05/2006 theo quyết định số 108/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển (HTPT) để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Với chức năng nhiệm vụ là huy động, tiếp nhận và quản lý một số nguồn vốn trong và ngoài nước để thực hiện chính sách TDĐT và TDXK của Nhà nước, tính từ 2006 đến 2016 VDB đã huy động hơn 490 nghìn tỷ đồng và 470 triệu USD nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Nguồn vốn do VDB huy động đã đảm bảo tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ bình quân giai đoạn 2006-2016 trên 12%/năm, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư của doanh nghiệp cho các dự án phát triển, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển kinh tế. VDB cũng thực hiện tốt một số nhiệm vụ được Chính phủ giao như: quản lý cấp phát, thanh toán các dự án thành phần thuộc Dự án Thủy điện Sơn La, cho vay và đầu tư xây dựng Đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM …

Xem thêm

Gặp tư vấn viên

  • {{supplier.name}}

    Tỉnh/ Thành phố: {{supplier.province}}

    Tư vấn:{{supplier.service}}

    {{supplier.year_exp}} kinh nghiệm

Xem thêm